لاچین سیر
بچه های آسمان
فوتبال ورزشی

احساس واقعی این چهره را تشخیص دهید (تست هوش)

احساس واقعی این چهره را تشخیص دهید (تست هوش)

اگر می خواهید مهارت خود را بسنجید و هوش بالای خود را نشان دهید این تست هوش را انجام دهید. به صورت های پایین نگاه  کنید، یکی از آنها چهره اش نمایانگر احساس واقعی اش نیست! آیا می توانید او را بیابید و احساس واقعی اش را هم تعیین کنید؟

احساس واقعی این چهره را تشخیص دهید (تست هوش)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

پاسخ تست هوش ‘ تغییر حالت چهره!’
صورت J
حالت صورتش باید همانند B و H باشد.

 

منبع: خانه ریاضی

بازی فوتبال
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد
فروش بلیط هواپیما
Xبستن تبليغ