تبلیغات

تبلیغات

تجارب معلمان در رابطه با پیک نوروزی و پیک آدینه

مجموعه : مجله خبری
تجارب معلمان در رابطه با پیک نوروزی و پیک آدینه

با بررسی اطلاعات علمی و تجارب برتر تربیتی  معلمان اطلاعات جالب توجهی درباره تدریس و روش های آن دستگیرمان می شود. معلمان بر این باورند که برای بهبود شیوه های نوین تدریس می بایست الگوها و روش های مختلفی را به کار برد.

 

تجارب برتر تربیتی و طراحی های آموزشی معلمان در قالب سناریو های آموزشی مطالب ارزنده ای را شامل می شود. این مطالب شامل تجربیات آموزشی می باشد که به ما میفهماند در فرایند تدریس و یاددهی و یادگیری چه نکاتی را نباید از قلم انداخت. و چه نکاتی کمک موثری به این امر می کند.

 

در زمینه ای تجارب برتر تربیتی که گفته شد ، وقتی به تکالیف دانش آموزان می نگریم متوجه می شویم که تکالیف دانش آموزان به صورت های مختلفی به آنها داده می شود و در هر نوع تکلیف فلسفه ای هست ! (این را معلمان می گویند…)

 

مثلا تکلیف شب برای این است که دانش آموزان دروس داده شده را تمرین کنند و آن را در خانه به تنهایی یا به کمک والدین مرور نمایند.

 

 این یک نکته آموزشی از تجارب برتر تربیتی است. پس باید به دانش آموزان گفت که : نگران نباشید و انقدر از تکلیف شب عصبی نشوید و به جای بازیگوشی درستان را مرور کنید که این واقعا به درد شما می خورد.

 

نکته بعدی پیک نوروزی است. پیک نوروزی نقطه قوت در امر تدریس و بازتاب فرایند یاددهی یاد گیری در طول سال و جولانگاه معلمان است.

 

همچنین در عین حال دانش آموزان از پیک نوروزی زیاد خوششان نمی آید و بر این نکته باور دارند که پیک نوروزی وقت آنها را می گیرد و تعطیلی آنها را بر هم می زند. آما آیا واقعا چنین است؟ در پاسخ باید گفت : خیر!

 

پیک نوروزی کمک شایانی در امر یادگیری به دانش آموزان می کند و اطلاعات عمومی آنها را بالا می برد. پیک نوروزی می تواند راهگشای دانش آموزان و معلمان در طول تعطیلات عید باشد. و نباید دانش آموزان از این تکلیف ناراحت باشند.

 

 دانش آموزان نباید یک روزه کلیه مطالب پیک نوروزی را حل کنند! (یادم می آید خودم همین کار را می کردم!)

 

حل کردن یک روزه پیک نوروزی نه تنها کمکی به دانش آموزان نمی کند بلکه فقط وقت آنها را تلف می کند. دانش آموزان باید تمرکز خود را روزانه بر روی این مسئله قرار داده و هر روز ساعتی را به این مسئله اختصاص دهند تا علاوه بر فرایند یادگیری به تفریحات خود هم برسند.

 

ولی مسئله تکلیف همین جا به پایان نمی رسد و یکی از تکالیف مهم دیگر پیک آدینه است. پیک آدینه در کنار سایر تکالیف مکمل فرایند یاددهی و یادگیری است. پیک آدینه مخصوص روزهای جمعه است و همانطور که از اسمش پیداست در روزهای جمعه به دانش آموزان داده می شود.

 

(البته روزهای چهارشنبه برای حل در روز جمعه ) دانش آموزان باید روزهای جمعه به جای به جای بازیگوشی به حل تکالیف پیک آدینه بپردازند. در واقع پر کردن وقت دانش آموزان با سایر تکالیف اگر چه دقیقا تاثیرش اثبات نشده ولی اینکه تمرکزشان را روی درس و مدرسه نگه میدارد جای امیدواری ست.

 

با توجه به آنچه گفته شد بانک فایل پژوهشی معلمان منبعی عظیم از فایل های پژوهشی از قبیل تجارب برتر تربیتی ، پیک نوروزی و پیک آدینه را برای معلمان ، دانش آموزان و اولیای عزیز محیا ساخته است. عزیزان می توانند با مراجعه به این سایت از این منابع آموزشی بهره لازم را ببرند.

 

منبع : بانک فایل پژوهشی معلمان

رپورتاژ اگهی

تبلیغات