لاچین سیر

املاک ویترین

فروش خودرو

لیزیک عینک

تست هوش رابطه جالب اعداد

تست هوش رابطه جالب اعداد

تست هوشی متفاوت و جالب از رابطه میان اعداد که باید پیدا کنید

 

به شکل زیر نگاه کنید، با توجه به روابط منطقی که بین اعداد وجود دارد، بجای علامت سؤال، عدد مناسب را قرار دهید…

پاسخ تست هوش ‘رابطه اعداد!’

9

در هر سطر، اگر عدد وسط را از مکعب عدد سمت چپ کسر می کنیم، مکعب عدد سمت راست بدست می آید:

370 -33 = 343 = 73
224 -23 = 216 = 63
730 -13 = 729 = 93

 

فروش خودرو

بازی پادشاه

Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي
ورزشي