تبلیغات

تبلیغات

تصاویر دیدنی از کاخ خورشید در مشهد

تصاویر دیدنی از کاخ خورشید در مشهد

عکس های بسیار جالب و متفاوت از کاخ خورشید در شهر مشهد

 

کاخ خورشید یکی از بناهای تاریخی و زیبا در شهر مشهد هست که حتما باید از آن دیدن کنید.

 

کاخ خورشید یا عمارت خورشید یکی زیباترین کاخ های موجود در ایران است که به دستور نادر شاه افشار موسس سلسه افشاریه در اوایل به سلطنتش در سال 1108خورشیدی ساخته شد. این کاخ در شهر کلات و در 150 کیلومتری شهر مشهد استان خراسان رضوی قرار گرفته است.

تصاویر دیدنی از کاخ خورشید در مشهد

کاخ خورشید در مشهد

تصاویر دیدنی از کاخ خورشید در مشهد

عکس های جالب کاخ خورشید در مشهد

تصاویر دیدنی از کاخ خورشید در مشهد

بنای تاریخی در ایران

تصاویر دیدنی از کاخ خورشید در مشهد

تصاویر دیدنی از کاخ خورشید در مشهد

تصاویر دیدنی از کاخ خورشید در مشهد

تصاویر دیدنی از کاخ خورشید در مشهد

تصاویر دیدنی از کاخ خورشید در مشهد

تصاویر دیدنی از کاخ خورشید در مشهد

تصاویر دیدنی از کاخ خورشید در مشهد

تصاویر دیدنی از کاخ خورشید در مشهد

تصاویر دیدنی از کاخ خورشید در مشهد

تصاویر دیدنی از کاخ خورشید در مشهد

تصاویر دیدنی از کاخ خورشید در مشهد

تصاویر دیدنی از کاخ خورشید در مشهد

 

تبلیغات