لاچین سیر

تصاویر ناراحت کننده از آلودگی هوای تهران

مجموعه : مجله خبری
تصاویر ناراحت کننده از آلودگی هوای تهران

آلودگی هوای زیاد در شهر تهران به روایت عکس

 

باز هم تهران و باز هم هوای آلوده، اتفاقی که برای تهرانی ها تبدیل به یک عادت شده است.

 

آلودگی هوای تهران وارد پنجمین روز متوالی شد، بدین ترتیب طولانی‌ترین دوره آلودگی هوای سال در آسمان پایتخت ثبت می‌شود.

تصاویر ناراحت کننده از آلودگی هوای تهران

تصاویر غم انگیز از آلودگی تهران

تصاویر ناراحت کننده از آلودگی هوای تهران

آلودگی هوای تهران

تصاویر ناراحت کننده از آلودگی هوای تهران

عکس های ناراحت کننده از آلودگی هوای تهران

تصاویر ناراحت کننده از آلودگی هوای تهران

هوای آلوده تهران

تصاویر ناراحت کننده از آلودگی هوای تهران

تصاویر ناراحت کننده از آلودگی هوای تهران

تصاویر ناراحت کننده از آلودگی هوای تهران

تصاویر ناراحت کننده از آلودگی هوای تهران

تصاویر ناراحت کننده از آلودگی هوای تهران

تصاویر ناراحت کننده از آلودگی هوای تهران

تصاویر ناراحت کننده از آلودگی هوای تهران

تصاویر ناراحت کننده از آلودگی هوای تهران

تصاویر ناراحت کننده از آلودگی هوای تهران

تصاویر ناراحت کننده از آلودگی هوای تهران

تصاویر ناراحت کننده از آلودگی هوای تهران

تصاویر ناراحت کننده از آلودگی هوای تهران

تصاویر ناراحت کننده از آلودگی هوای تهران

تصاویر ناراحت کننده از آلودگی هوای تهران

تصاویر ناراحت کننده از آلودگی هوای تهران

تصاویر ناراحت کننده از آلودگی هوای تهران

تصاویر ناراحت کننده از آلودگی هوای تهران

تصاویر ناراحت کننده از آلودگی هوای تهران

 

منبع : میزان

 

با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد