تبلیغات

تبلیغات

خانواده آیت الله هاشمی در مراسم تشییع (عکس)

مجموعه : مجله خبری
خانواده آیت الله هاشمی در مراسم تشییع (عکس)

تصاویر ناراحت کننده از خانواده مرحوم آیت الله هاشمی در مراسم تشییع ایشان

 

با حضور مردم و خانواده مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، مراسمی درخور شأن و مقام ایشان برگزار شد.

 

تصاویری از خانواده آیت الله در مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی

خانواده آیت الله در مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی

خانواده آیت الله هاشمی در مراسم تشییع (عکس)

خانواده هاشمی رفسنجانی

خانواده آیت الله هاشمی در مراسم تشییع (عکس)

مراسم تشییع مرحوم آیت الله هاشمی

خانواده آیت الله هاشمی در مراسم تشییع (عکس)

عکس های مراسم تشییع

خانواده آیت الله هاشمی در مراسم تشییع (عکس)

خانواده آیت الله هاشمی در مراسم تشییع

خانواده آیت الله هاشمی در مراسم تشییع (عکس)

خانواده آیت الله هاشمی در مراسم تشییع

خانواده آیت الله هاشمی در مراسم تشییع (عکس)

خانواده آیت الله هاشمی در مراسم تشییع

خانواده آیت الله هاشمی در مراسم تشییع (عکس)

 

خانواده آیت الله هاشمی در مراسم تشییع

خانواده آیت الله هاشمی در مراسم تشییع (عکس)

خانواده آیت الله هاشمی در مراسم تشییع

خانواده آیت الله هاشمی در مراسم تشییع (عکس)

خانواده آیت الله هاشمی در مراسم تشییع

خانواده آیت الله هاشمی در مراسم تشییع (عکس)

 

تبلیغات