لاچین سیر

خشونت و درگیری میان ماموران پلیس و مردم در تظاهرات آمریکا

مجموعه : مجله خبری
خشونت و درگیری میان ماموران پلیس و مردم در تظاهرات آمریکا

ناراحتی و عصبانیت مردم آمریکا و درگیری میان پلیس و مردم

 

مردم آمریکا در تظاهرات خود علیه رییس جمهور جدید آمریکا به درگیری با ماموران امنیتی پرداختند.

 

پلیس آمریکا در ادامه اعتراضات به انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور، تظاهرات مردم را به خشونت کشید.

خشونت و درگیری میان ماموران پلیس و مردم در تظاهرات آمریکا

تظاهرات مردم در آمریکا

خشونت و درگیری میان ماموران پلیس و مردم در تظاهرات آمریکا

خشم و عصبانیت مردم در آمریکا

خشونت و درگیری میان ماموران پلیس و مردم در تظاهرات آمریکا

درگیری مردم آمریکا در تظاهرات

خشونت و درگیری میان ماموران پلیس و مردم در تظاهرات آمریکا

عکس جالب از آمریکا

خشونت و درگیری میان ماموران پلیس و مردم در تظاهرات آمریکا

تظاهرات در آمریکا

خشونت و درگیری میان ماموران پلیس و مردم در تظاهرات آمریکا

خشم مردم آمریکا

خشونت و درگیری میان ماموران پلیس و مردم در تظاهرات آمریکا

 

با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد