لاچین سیر

خشکسالی خطرناک در هندوستان + تصاویر

مجموعه : مجله خبری
خشکسالی خطرناک در هندوستان + تصاویر

خشکسالی شدید و خطرناکی به تازگی کشور هندوستان را فرا گرفته است که در دهه های اخیر بی سابقه بوده است.

 

این خشکسالی بی‌سابقه، بدترین خشکسالی چهار دهه اخیر هندوستان است که گریبان حدود 330 میلیون نفر یعنی یک چهارم از جمعیت فعلی هندوستان را گرفته است.

خشکسالی خطرناک در هندوستان + تصاویر

خشکسالی بد

خشکسالی خطرناک در هندوستان + تصاویر

خشکسالی

خشکسالی خطرناک در هندوستان + تصاویر

عکس های خشکسالی

خشکسالی خطرناک در هندوستان + تصاویر

تصاویر دیدنی

خشکسالی خطرناک در هندوستان + تصاویر

عکس جالب

خشکسالی خطرناک در هندوستان + تصاویر

عکس های جالب

خشکسالی خطرناک در هندوستان + تصاویر