تبلیغات

تبلیغات

رانندگی عجیب سگ با مرسس بنز S500 (عکس)

رانندگی عجیب سگ با مرسس بنز S500 (عکس)

عکس رانندگی عجیب سگ با مرسس بنز S500 

 

فرض کنید در حال رانندگی هستید و از کنار یک مرسدس بنز شیک رد می شوید و می بینید که راننده یک سگ بامزه است.

 

 درست است که سگ ها هوش بسیار بالا و فوق العاده ای دارند اما فکر نکنم یک سگ بتواند اتومبیل مرسدس بنر آنهم در ساعت شلوغی براند. به تازگی دیده شده است که یک سگ زیبا پشت فرمان بنز نشسته و مشغول رانندگی در یک اتوبان شلوغ است.

رانندگی عجیب سگ با مرسس بنز S500 (عکس)

مرسدس بنز

 

یک راننده به نام الیور جی هنگامی که یک سگ را پشت فرمان مرسدس بنزی در حال رانندگی در لاین سرعت بود بسیار تعجب کرد.

 

الیور جی در حال بازگشت به خانه در جاده ام 6 شهر چشایر در شمال غربی انگلستان بود که متوجه شد که یک سگ در حال رانندگی یک نرسدس بنز کلاس سی در ساعت شلوغی این جاده در لاین سرعت بود.

رانندگی عجیب سگ با مرسس بنز S500 (عکس)

عکس های مرسدس بنز

 

اما پس از گذشتن از کنار این مرسدس بنز، الیور جی متوجه شد که راننده مرسدس بنز یک مرد است که سگی را روی زانوی خود نشانده است و سگ در حال رانندگی نیست.

 

تبلیغات