تبلیغات

تبلیغات

راه سخت و دشوار برای رفتن به مدرسه + تصاویر

راه سخت و دشوار برای رفتن به مدرسه + تصاویر

اگر فرزندتان هر روز برای رفتن به مدرسه به سختی از خواب بیدار می شود یا حتی خود شما دانشجو یا شاغل هستید کافی است که این عکس ها را ببینید تا متوجه شوید کسانی هستند که برای رفتن به مدرسه سختی های زیادی می کشند.

 

دانش آموزان منطقه «ژانگ جیوان» در جنوب چین برای مدرسه رفتن باید از یک نردبان چوبی و خطرناک که روی صخره ای به ارتفاع نزدیک به 800 متر و با شیب 90 درجه، بالا بروند.

راه سخت و دشوار برای رفتن به مدرسه + تصاویر

مدرسه

راه سخت و دشوار برای رفتن به مدرسه + تصاویر

راه سخت

راه سخت و دشوار برای رفتن به مدرسه + تصاویر

عکس های دیدنی

راه سخت و دشوار برای رفتن به مدرسه + تصاویر

راه سخت

راه سخت و دشوار برای رفتن به مدرسه + تصاویر

راه صعب العبور

راه سخت و دشوار برای رفتن به مدرسه + تصاویر

عکس های منظره

راه سخت و دشوار برای رفتن به مدرسه + تصاویر

راه سخت و دیدنی

راه سخت و دشوار برای رفتن به مدرسه + تصاویر

 

تبلیغات