تبلیغات

تبلیغات

سری جدید عکس نوشته های دلتنگی

مجموعه : کارت پستال
سری جدید عکس نوشته های دلتنگی

مجموعه جدید عکس ها و نوشته های دلتنگی

وقتی کسی را به خودمان وابسته کردیم!…

وقتی کسی از صمیم قلبش صادقانه دوستمان دارد

 در برابرش مسئولیم…

در برابر اشکهایش..

شکستن غرورش..

لحظه های شکستش در تنهایی

 و لحظه های بی قرارییش…

و اگر یادمان برود…..!!

در جایی دیگر

 سرنوشت یادمان خواهد اورد..

و این بار ما خود فراموش خواهیم شد…

و این قانون زندگیست

 

سری جدید عکس نوشته های دلتنگی

دل نوشته دلتنگی

سری جدید عکس نوشته های دلتنگی

متن های دلتنگی

 

سری جدید عکس نوشته های دلتنگی

عکس دلتنگی

سری جدید عکس نوشته های دلتنگی

کارت پستال های دلتنگی

 

سری جدید عکس نوشته های دلتنگی

سری جدید عکس نوشته های دلتنگی

عکس عاشقانه و دلتنگی

 

سری جدید عکس نوشته های دلتنگی

سری جدید عکس نوشته های دلتنگی

تصاویر دلتنگی

 

سری جدید عکس نوشته های دلتنگی

سری جدید عکس نوشته های دلتنگی

عکس نوشته دلتنگی

 

سری جدید عکس نوشته های دلتنگی

سری جدید عکس نوشته های دلتنگی

 

تبلیغات