تبلیغات

تبلیغات

لحظه به لحظه ای مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی

مجموعه : مجله خبری
لحظه به لحظه ای مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی

عکس مراسم  آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

آیت الله هاشمی رفسنجانی در تاریخ 19 دی ماه 95 بعلت عارضه قلبی ناگهانی و در حالی که تیم پزشکی همراه ایشان نبود ، در شب کشته شدن امیر کبیر و وفات حضرت معصومه ، درگذشت. عکس های جسد آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران را در ادامه این پست تکناز مشاهده می کنید.

 

عکس های تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی

لحظه به لحظه ای مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی

عکس های پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی

لحظه به لحظه ای مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی

عکس تجمع مردم در مقابل خانه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی

لحظه به لحظه ای مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانیلحظه به لحظه ای مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی

عکس های پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی

لحظه به لحظه ای مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی

عکس تجمع مردم در مقابل خانه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی

لحظه به لحظه ای مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی

عکس های پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی

لحظه به لحظه ای مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی

عکس تجمع مردم در مقابل خانه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی

لحظه به لحظه ای مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی

عکس های پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی

لحظه به لحظه ای مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی

عکس های پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی

لحظه به لحظه ای مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی

عکس جسد آیت الله هاشمی رفسنجانی 

لحظه به لحظه ای مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی

عکس دکتر ظریف در سوگ فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی

لحظه به لحظه ای مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی

عکس آمبولانس حمل پیکر مطهر آیت الله هاشمی رفسنجانی

لحظه به لحظه ای مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

لحظه به لحظه ای مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی

عکس علمای ایران در جماران

لحظه به لحظه ای مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی

عکس های پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی

لحظه به لحظه ای مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی

عکس علمای ایران در جماران

لحظه به لحظه ای مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی

عکس های پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

تبلیغات