تبلیغات

تبلیغات

نوزادی عجیب با 31 انگشت در دست و پا + عکس

مجموعه : مجله خبری
نوزادی عجیب با 31 انگشت در دست و پا + عکس

کودکی با 31 انگشت در دست و پا در استان هونان چین به دنیا آمده است. این پسر سه ماه که هانگون نام دارد ،دارای 15 انگشت در دست و16 انگشت در پا می باشد.

 

پدر ومادر این کودک که سخت به دنبال راه حلی برای درمان این کودک می باشند می‌گویند طی اسکن هایی که قبل از تولد انجام داده اند هیچ نشانی از نابهنجاری در این جنین وجود نداشته است چرا که مادر این پسر بچه نیز به دلیل داشتن نابهنجاری کوچکی در انگشت دستش ،همیشه نگران انتقال این ژن به کودکش بوده است.

 

نوزادی عجیب با 31 انگشت در دست و پا + عکس

نوزاد

نوزادی عجیب با 31 انگشت در دست و پا + عکس

 

تبلیغات