تبلیغات

تبلیغات

کارت پستال ویژه آغاز سال تحصیلی جدید

مجموعه : کارت پستال
کارت پستال ویژه آغاز سال تحصیلی جدید

سری جدید کارت پستال های زیبا و دیدنی ویژه بازگشایی مدارس

 

 هر وقت خبر به صدا درآمدن زنگ مهر را می‌خوانم، ناخودآگاه یاد اولین روز مدرسه می‌افتم که مادر بزرگم مرا به مدرسه برد و چهار ساعت در آفتاب نشست تا زنگ تعطیلی زده شود و مرا تا خانه همراهی کند و چه قدر روزهای خاطره‌انگیزی بودند که نه سرویسی برای رفتن به مدرسه داشتیم و نه تلفن همراهی و نه لپ‌تاپی و نه امکاناتی و البته چقدر دلمان برای همین محرومیت و نداری و پیاده بودن و کمبودها تنگ شده و ای کاش همیشه همان دوران بود.

کارت پستال ویژه آغاز سال تحصیلی جدید

کارت پستال بازگشایی مدارس

کارت پستال ویژه آغاز سال تحصیلی جدید

عکس های زیبا از بازگشایی مدارس

 

کارت پستال ویژه آغاز سال تحصیلی جدید

کارت پستال آغاز سال تحصیلی جدید

کارت پستال ویژه آغاز سال تحصیلی جدید

تصاویر آغاز سال تحصیلی

 

کارت پستال ویژه آغاز سال تحصیلی جدید

کارت پستال جدید

کارت پستال ویژه آغاز سال تحصیلی جدید

کارت تبریک آغاز سال تحصیلی

 

کارت پستال ویژه آغاز سال تحصیلی جدید

کارت پستال ویژه آغاز سال تحصیلی جدید

کارت پستال ویژه آغاز سال تحصیلی جدید

عکس های آغاز سال تحصیلی

 

کارت پستال ویژه آغاز سال تحصیلی جدید

کارت پستال ویژه آغاز سال تحصیلی جدید

کارت پستال ویژه آغاز سال تحصیلی جدید

کارت آغاز سال تحصیلی

 

کارت پستال ویژه آغاز سال تحصیلی جدید

کارت پستال ویژه آغاز سال تحصیلی جدید

کارت پستال ویژه آغاز سال تحصیلی جدید

عکس روز اول مهر

 

کارت پستال ویژه آغاز سال تحصیلی جدید

کارت پستال ویژه آغاز سال تحصیلی جدید

کارت پستال ویژه آغاز سال تحصیلی جدید

آغاز سال تحصیلی

 

کارت پستال ویژه آغاز سال تحصیلی جدید

کارت پستال ویژه آغاز سال تحصیلی جدید

کارت پستال ویژه آغاز سال تحصیلی جدید

 

تبلیغات