کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر (عکس)

کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر (عکس)

این کیک های زیبا و بی نظیر که به شکل سنگ مرمر هستند محصول هنر و خلاقیت قناد روسی می باشند. موادی که او در کیک هایش استفاده می کند از ژلاتین ، آب ، شکر و … می باشد.

 

قناد روسی «اولگا» شیرینی هایی می سازد که شبیه آینه های مرمرین هستند. اگرچه او زیاد شناخته شده نیست اما حساب اینستاگرام او حسادت خیلی ها را برمی انگیزد. قناد روسی «اولگا» شیرینی هایی می سازد که شبیه آینه های مرمرین هستند. اگرچه او زیاد شناخته شده نیست اما حساب اینستاگرام او حسادت خیلی ها را برمی انگیزد.

 

موادی که او در کیک هایش استفاده می کند، شامل 20 گرم پودر ژلاتین، 120 گرم آب، 300 گرم گلوکز، 300 گرم شکر، 150 گرم آب 200 گرم شیر شیرین، 300 گرم شکلات (سفید، شیری، تلخ یا ترکیبی) و رنگ غذا می شود. اثر مرمری با استفاده از ریختن لعاب های مختلف روی کیک به دست می آید.

کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر (عکس)

کیک زیبا

کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر (عکس)

کیک آینه ای

کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر (عکس)

کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر

کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر (عکس)

کیک

کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر (عکس)

کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر

کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر (عکس)

کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر

کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر (عکس)

کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر

کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر (عکس)

کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر

کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر (عکس)

کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر

کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر (عکس)

کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر

کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر (عکس)

کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر

کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر (عکس)

کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر

کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر (عکس)

کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر

کیک های زیبا به شکل سنگ مرمر (عکس)