گریه کردن محمد بنا پس از نمایش ناامید کنند کشتی ایران + عکس

مجموعه : اخبار ورزشی
گریه کردن محمد بنا پس از نمایش ناامید کنند کشتی ایران + عکس

اشک های ناراحت کنند سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی محمد بنا

 

نمایش ناامید کننده کشتی گیران ایرانی در مسابقات المپیک تا به این جای کار باعث ناراحتی همه شده است.

 

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بعد از شکست امید نوروزی بیرون سالن برگزاری مسابقات گریه کرد.  محمد بنا بعد از شکست امید نوروزی مقابل مقابل حریف کوبایی بیرون از سالن برگزاری این مسابقات گریست.

بنا بعد از این اتفاق گفت: حرفی برای گفتن ندارم، شکست تلخ است.

گریه کردن محمد بنا پس از نمایش ناامید کنند کشتی ایران + عکس

محمد بنا

گریه کردن محمد بنا پس از نمایش ناامید کنند کشتی ایران + عکس

عکس محمد بنا

گریه کردن محمد بنا پس از نمایش ناامید کنند کشتی ایران + عکس

محمد بنا

گریه کردن محمد بنا پس از نمایش ناامید کنند کشتی ایران + عکس

عکس دیدنی محمد بنا

گریه کردن محمد بنا پس از نمایش ناامید کنند کشتی ایران + عکس

سرمربی تیم ملی کشتی

گریه کردن محمد بنا پس از نمایش ناامید کنند کشتی ایران + عکس

محمد بنا