تبلیغات

تبلیغات

محل دفن خواننده محبوب مرحوم مرتضی پاشایی (تصاویر)

محل دفن خواننده محبوب مرحوم مرتضی پاشایی (تصاویر)

مرتضی پاشایی در روز یکشنبه 25 آذر ماه در قطعه هنرمندان در بهشت زهرا برای همیشه آرمید.   تصاویر زیر محل دفن این خواننده محبوب و جوان می باشد.

 

 

محل دفن خواننده محبوب مرحوم مرتضی پاشایی (تصاویر)

محل دفن مرتضی پاشایی

محل دفن خواننده محبوب مرحوم مرتضی پاشایی (تصاویر)

محل دفن مرتضی پاشایی

محل دفن خواننده محبوب مرحوم مرتضی پاشایی (تصاویر)

محل دفن مرتضی پاشایی

محل دفن خواننده محبوب مرحوم مرتضی پاشایی (تصاویر)

محل دفن مرتضی پاشایی

محل دفن خواننده محبوب مرحوم مرتضی پاشایی (تصاویر)

محل دفن مرتضی پاشایی

محل دفن خواننده محبوب مرحوم مرتضی پاشایی (تصاویر)

محل دفن مرتضی پاشایی

محل دفن خواننده محبوب مرحوم مرتضی پاشایی (تصاویر)

محل دفن مرتضی پاشایی

محل دفن خواننده محبوب مرحوم مرتضی پاشایی (تصاویر)

محل دفن مرتضی پاشایی

محل دفن خواننده محبوب مرحوم مرتضی پاشایی (تصاویر)

محل دفن مرتضی پاشایی

 

 

تبلیغات