تبلیغات

تبلیغات

سخن پند آموز، اسیر افکارت نشو + عکس

مجموعه : سخنان بزرگان
سخن پند آموز، اسیر افکارت نشو + عکس
 
 
سخنی پند آموز و خواندنی این بخش را از دست ندهید.
 
 
اگر من نگرش و طرز فکرم را کنترل نکنم،او مرا تحت کنترل خود درخواهد آورد
 
 
نلسون ماندلا
 
 
 
 

سخن پند آموز، اسیر افکارت نشو + عکس

 

 

تلخ نوشت ♣

تو نیستی

خاطراتت ضعیف گیر آورده اند . . .

 

 

تبلیغات