لاچین سیر

آرایشی

املاک ویترین

آرایشی

فروش خودرو

زیبایی بهروز

معمای جالب قد

معمای جالب قد

 

در این بخش یک زنگ تفریح برای شما قرار داده ایم این معمای جالب قد را حل کنید…

 

 

معمای جالب قد

 

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

جواب معمای قد:

فرض کنید قد این شخص a باشد.و طول و ارتفاع مکعب به تر تیب x و y باشند. داریم:

1)a+x-y=192
2)a+y-x=166

 

—————

a+x-y-a-y+x=192-166
2x-2y=26
x-y=13
1)——->a+13=192
a=192-13=179

بنابراین قد شخص 179 سانتی متر است.

 

منبع:yasermoama.blogfa.com

 

 

فروش خودرو

loading...
ورزشي