لاچین سیر

املاک ویترین

همه مسیرهای رسیدن به خانه (تست هوش)

همه مسیرهای رسیدن به خانه (تست هوش)

 

یک مرد دوچرخه سوار می خواهد بداند از محل کار تا خانه اش چند مسیر مختلف وجود دارد. توجه کنید که او فقط می تواند در جهت فلش ها حرکت نماید. آیا شما می توانید تعداد مسیرهایش را تعیین کنید؟

 

همه مسیرهای رسیدن به خانه (تست هوش)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

پاسخ معمای یافتن همه ی مسیرهای منتهی به خانه :

 

10 مسیر مختلف

 

 

منبع : مجله تکناز

 

بیتوته

 

ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي