تبلیغات

تبلیغات

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

 

پل جدیدی که قرار است در لندن ساخته شود باعث دست به کار شدن بسیاری از شرکت های معماری شده است.

 

قرار است پل جدیدی در لندن ساخته شود که دو بخش Nine Elms و Pimlico را به هم متصل میکند. نزدیک به ۷۴ شرکت معماری مختلف ، طرح های خود را برای این پل ارائه داده اند که زیبا ترین آنها را می توانید در این آلبوم ببینید.

 

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح جالب

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

پل های لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح هایی برای ساخت پل های لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

پل های جالب لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های ساخت پل لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

پل های رویایی

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

ساخت پل های زیبا در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

پل های دیدنی لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

طرح های جالب برای ساخت پل جدید در لندن

 

 

منبع : مجله تکناز

 

 

تبلیغات