پاراتیون

مجموعه : پزشکی و سلامت
پاراتیون

پاراتیون با ال دی 50 3-6 میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن (L.D.50=3-6mgkg-1)در کشاورزی مصرف زیاد دارد و در بهداشت جهت از بین بردن مگس های مقاوم به ددت و همچنین لارو پشه ها مورد مصرف دارد. (در آب به کندی هیدرولیز می شود).

 

پاراتیون تجارتی قهوه ای رنگ و مختصری بوی سیر دارد. فرآورده های تجارتی پاراتیون عبارتست از: پودر مویابل و کنسانتره امولسیفیابل و در برخی از کشورها گرد پاراتیون به عنوان گردپاشی تهیه و به کار می ورد.

 

(در ایران ممنوع است) در موقع استعمال پاراتیون کارگران باید لباس پلاستیکی و کلاه پلاستیکی و دستکش های لاستیکی و ماسک تنفسی به کار برند. پاراتیون نباید بلعیده، استنشاق و یا از راه پوست بدن جذب شود. سمیت پاراتیون برای انسان و پستانداران نسبتاً زیاد است و باید در به کار بردن آن مراقبت زیاد نمود.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز