لاچین سیر

آرایشی

آرایشی

فروش خودرو

زیبایی بهروز

پیشابراه

مجموعه : پزشکی و سلامت

به مجرای انتقال ادرار از مثانه تا محل خروج آن پیشاب راه می گویند. این مجرا در زنان کوتاه تر است و به همین دلیل عفونت در دستگاه ادراری زنان چندین برابر مردان است

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

فروش خودرو

loading...

درمان ریزش مو