لاچین سیر

املاک ویترین

آیا می دانستید که توماس ادیسون چند اختراع به ثبت رسانده !!

مجموعه : علمی

آیا می دانستید که توماس ادیسون چند اختراع به ثبت رسانده !! 

توماس ادیسون در طول عمر خود بیش از ۳۰۰۰ ثبت اختراع داشته است!

ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي