لاچین سیر

دانلود آهنگ جدید

لیزیک عینک

بازی آنلاین

فروش خودرو

املاک ویترین

جشن های باستانی ایران

مجموعه : تاریخ ایران

بهار :

نوروز – 1 فروردین  – نوروز 1389

روز امید ، روز شاد باش نویسی ، زادروز زرتشت – 6 فروردین – شادباش برای امین ولیان 1389

جشن سیزده بدر – 13 فروردین

جشن فروردینگان – 19 فروردین

جشن اردیبهشتگان – 3 اردیبهشت

گاهنبار میدیوزرم – 15 اردیبهشت

جشن ارغاسوان ، جشن گرما – 1 خرداد

جشن خردادگان – 6 خرداد

 

تابستان :

جشن آب پاشونک – 1 تیر

جشن نیلوفر – 6 تیر

جشن تیرگان – 13 تیر

جشن خام خواری – 15 تیر

جشن امردادگان – ٧ امرداد

جشن چله تابستان – ١٠ امرداد

گاهنبار میدیوشم – 15 امرداد ( 15 تیر )

نوروز بل – ١٧ امرداد

جشن مَی خواره – 18 امرداد

جشن فغدیه ( جشن خنکی هوا ) – ١ شهریور

جشن شهریورگان – ۴ شهریور

خزان جشن – ٨ شهریور

بازار جشن – ١۵ شهریور

 

پاییز :

جشن میتراکانا – 1 مهر

جشن مهرگان – ١۶ مهر

جشن آبانگان – 10 آبان

گاهنبار ایاثرم – 15 آبان

جشن آذرگان – 12 آذر

شب یلدا (چله ) ، گاهنبار میدیارم – 30 آذر

 

زمستان :

جشن زایش خورشید ، نخستین جشن دیگان – 1 دی

بازار جشن – 5 دی

دومین جشن دیگان – 8 دی

جشن گیاه خواری – 14 دی

سومین جشن دیگان – 15 دی

جشن درفش ها – 16 دی

اسپندگان ( سپندارمذگان ) – ۵ اسفند ( ٢٩ بهمن )

جشن چهارشنبه سوری

چهارمین جشن دیگان – 23 دی

جشن بهمنگان – 2 بهمن

جشن سده – 10 بهمن

جشن میانه ی زمستان – 15 بهمن

گاهنبار همس پت مدم – 29 اسفند

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

 

Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي
ورزشي