فوتبال
تور مسافرتي
تور مسافرتي
تبليغات در تکناز
فوتبال

توصیف مؤمن از زبان پیامبراسلام (ص)

مجموعه : دینی
توصیف مؤمن از زبان پیامبراسلام (ص)

 
پیامبر اكرم( صلى الله علیه وآله( به امیرمؤمنان على(علیه السلام) فرمود: مؤمن كامل داراى 103 صفت است و این صفات در پنج شاخه خلاصه مى شود، صفات عملى گذرا و صفات عملى مستمر، نیّت، صفات ظاهرى و باطنى سپس امیرمؤمنان فرمود: اى رسول خدا این 103 خصلت چیست؟ حضرت فرمودند: اى على از صفات مؤمن این است كه همیشه فكر مى كند و ذكر خدا را در آشكار مى گوید، علم او كثیر و حوصله و تحمّلش زیاد است و در منازعات هم زیبا برخورد مى كند.
كریم المراجعة، اوسع الناس صدراً، أذلّهم نفساً، صحكه تبسماً، و اجتماعه تعلماً.
مراجعاتش كریمانه است، سعه صدرش از همه بیشتر، تواضعش زیاد است، با صداى بلند نمى خندد و حضورش در اجتماعات همراه با تعلیم و تعلّم است.
انسان مؤمن كسى است كه غافلان را تذكّر مى دهد و جاهلان را تعلیم مى كند كسى كه او را اذیت كند آزار نمى دهد و درباره چیزى كه به او مربوط نیست دخالت نمى كند، اگر كسى كه به او آزار رسانده دچار مصیبت شود او را شماتت نمى كند و غیبت نمى كند.
بریئاً من المحرّمات، واقفاً عند الشبهات، كثیر العطاء، قلیل الأذى، عوناً للغریب، و اباً للیتیم.
مؤمن كسى است كه از محرّمات بى زار است و از شبهات توقّف كرده و مرتكب آنها نمى شود، عطایش كثیر و اذیّتش قلیل است، به افراد غریب كمك مى كند و براى ایتام پدر است.
احلى من الشهد و اصلد من الصلد، لا یكشف سراً ولا یهتك سترا.
مؤمن كامل، شیرین تر از عسل و سخت تر از تخته سنگ است، اسرارى كه مردم به او مى گویند بازگو نمى كند و اگر خودش هم به سرّ مردم پى برد بازگو نمى كند.
لطیف الحركات، حلو المشاهدة، كثیر العبادة، حسن الوقار، لیّن الجانب.
حركات مؤمن توأم با لطف و دیدارش شیرین، عبادتش زیاد است و حركات سبك از او سر نمى زند و نرمش و محبّت دارد.
حلیماً اذا جهل علیه، صبوراً على من اساء الیه، یُبجّل الكبیر و یرحّم الصغیر.
مؤمنان كامل الایمان در مقابل جهل جاهلان بردبار و در مقابل بدى صبورند و به بزرگان احترام مى كنند و كوچك ها را مورد نوازش قرار مى دهند.
امیناً على الامانات، بعیداً من الخیانات، إلفه التُّقّى و حِلْفُهُ الحیا، كثیر الحَذَر، قلیل الزلل.
مؤمن كامل شخصى امانت دار است و از خیانت دورى مى كند، دوست او تقوى و هم پیمانش حیا است، در مقابل خطرات مواظب است و گمراهى او كم است.
وقوراً، صبوراً، رضیاً، شكوراً
مؤمن كامل شخصى با استقامت و در برابر ناملایمات صبور است، به قضاء الهى راضى و در مقابل نعمت ها شكرگزار است
قلیل الكلام، صدوق اللسان.
مؤمن كم سخن مى گوید و راستگو است
إن سلك مع اهل الدنیا كان اكیسهم و إن سلك مع اهل الآخرة كان أورعهم لا یرضى فى كسبه بشبهة ولا یعمل فى دینه برخصة یعطف على اخیه بزلّته و یرعى ما مضى من قدیم صحبته.
مؤمن كامل كسى است كه اگر در كنار اهل دنیا قرار گیرد از همه باهوش تر است و در صف اهل آخرت باتقواترین است در كسب و كارش سراغ شبهات و در دینش سراغ رخصت ها نمى رود اگر برادرش لغزشى كرد مى گذرد و سوابق حسنه دوستش را فراموش نمى كند.
 
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد
فروش بلیط هواپیما
پربیننده های تکناز
جدیدترین مطالب
لیزر
بچه های آسمان
Xبستن تبليغ
فوتبال