فوتبال
تور مسافرتي
تور مسافرتي
تبليغات در تکناز
فوتبال

چشم چرانی

مجموعه : دینی
چشم چرانی یكی از گناهان بزرگ و دارای پیامدهای بسیار بدی برای فرد و جامعه است‌. این گناه به حدی زشت است كه در روایات از آن به عنوان زنای عین نام برده شده است‌ .

عواملی چند در چشم چرانی افراد مؤثر است از جمله ضعف ایمان‌- كنترل نكردن فكر- مشاهده فیلم‌هایی كه در آن شئونات اسلامی رعایت نشده است- پوشش نامناسب اعضای خانواده‌ -پوشش‌های نامناسب مردان و زنان در جامعه‌.

خداوند متعال به مرد و زن خداپرست میفرماید:به مردان مؤمن بگو  چشم‌های خود را از نگاه نامحرمان‌ فرو گیرند و به زنان با ایمان بگو چشم‌های خود را از نگاه هوس آلود فرو گیرند.و در جای دیگر میفرماید:

 و خداوند چشم‌هایی را كه به خیانت‌، گردش میکند میداند و از آن چه در سینه‌ها پنهان است با خبر است‌.اگر اسلام‌، چشم چرانی را حرام كرده است به خاطر خطرات و آثار شومی است كه برای افراد دارد. اساساً در اسلام‌، همه اوامر و نواهی الهی به خاطر مصلحتی است كه متوجه مكلف است‌.

 اگر انسان بخواهد پاك بماند، اگر بخواهد در دام شیطان نیفتد كه یك نگاه ممكن است فتنه‌ها و آتش‌ها را روشن كند باید نسبت به دستورات الهی سخت متعبد باشد به همین خاطر است كه خداوند حكیم‌، بعد از نهی از نگاه به نامحرم میفرماید:

 این برای آن‌ها پاكیزه‌تر است‌، خداوند از آن چه انجام میدهید، آگاه است امام باقر میفرماید: هر چشمی روز قیامت گریان است‌ جز سه چشم‌: چشمی كه در راه خدا شب را بیدار باشد و چشمی كه از ترس خدا گریان شود و چشمی كه از محرمات خدا بسته شود.

رسول اكرم‌میفرماید: نظر به نامحرم‌، تیری از تیرهای زهرآلود شیطان است‌.نگاه شهوت آلود، حرام است‌ خواه نگاه كننده مرد باشد یا زن‌ خداوند ابتدا خطاب به مردان میفرماید:  به مؤمنان بگو چشم‌های خود را از نگاه به نامحرم‌ فرو گیرند.

 و سپس خطاب به زنان مؤمن میکند و میفرماید: و به زنان با ایمان بگو چشم‌های خود را از نگاه هوس‌آلود فرو گیرند.برخی از راهبردهای عملی برای پرهیز از نگاه به نامحرم عبارتند از:

دوری كردن از اختلاطهای غیرضروری‌ با نامحرم-معاشرت و رفاقت با صالحان و دوری كردن از رفاقت با نااهلان و شركت نكردن در جلسات خصوصی كه احتمال فساد در آن است- ا‌شتغال به فعالیت‌های ورزشی و علمی‌-  تمرین و ممارست‌ِ دوری كردن از نگاه به نامحرم تا حدّ عادت‌- .

توجه بیش‌تر به عبادت‌، مخصوصاً نماز، تلاوت قرآن‌، دعا و نیایش‌، توسل به امامان معصوم‌: و تفكر و اندیشه‌ از دیدگاه یك مؤمن واقعی‌ تمام عالم‌، محضر خداست و همه كارها در حضور او انجام می‌گیرد:الم یعلم بان الله یری: آیا انسان نمیداند كه خدا همه چیز را میبیند. آری‌ همین شرم و حضور برای دوری از گناهان كافی است‌.

 
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد
فروش بلیط هواپیما
پربیننده های تکناز
جدیدترین مطالب
لیزر
بچه های آسمان
Xبستن تبليغ
فوتبال