تبلیغات

تبلیغات

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (2)

مجموعه : گالری عکس روز
1945 First Atomic Bomb Built

اولین بمب اتمی ساخته شد

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (2)
 


 

     

 

1945 First Secretary General of the Newly Formed United Nations

اولین دبیرکل ملل تازه متحد شده
وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (2)
 


 

   

 

 

 

1946 Cold War Begins

جنگ سرد شروع می شود

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (2)
 


 

   

 

 

 

1950 Korean War Begins

جنگ کره شروع می شود

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (2)
 


 

   

 

 

 

1953 DNA First Accurately Modeled

ساختار DNA اولین بار بادقت مدل می شود

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (2)
 


 

   

 

 

 

1954 Rock Aound The Clock takes Rock and Roll International

"Rock Around Clock" راک اند رول را بین المللی می کند

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (2)
 


 

   

 

 

 

1957 Sputnik 1 – First artificial satellite put into geocentric orbit

Sputnik 1 – اولین قمر مصنوعی در مدار زمین قرار می گیرد

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (2)
 


 

   

 

 

 

1962 Spacewar! The First Computer Game is Invented

جنگ فضایی! اولین بازی کامپیوتری اختراع می شود


وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (2)
 


 

   

 

 

 

1962 Pope John XXIII Starts the Vatican II Council

پاپ ژان بیست و سوم شورای واتیکان 2 را آغاز می کند

وقایع مهــم از ســال 1900 تـا 2000 (2)

 
 

تبلیغات