تبلیغات

تبلیغات

کیک گاوی

کیک گاوی
کیک گاوی

برای ایجاد لکه های گاوی  از خمیر قندی استفاده کنین. خمیر رو که با رنگ خوراکی سیاه آغشته کردین با وردنه پهن کنین با ضخامت خیلی کم با با چاقو به شکا ابر یا لکه برش بدین


 کیک گاوی

با یه قلمو و آب بچسبونین به سطح کیک


کیک گاوی

کیک گاوی

با کمک  دستتون هم ناصافی هاشو درست کنین


کیک گاوی

حالا گاوشو چطوری دست کنیم؟

یه تیکه خمیر مارزیپان سفید بردارین و به شکل تخم مرغ دربیارین


کیک گاوی

 


بعد یه تیکه دیگه رو به صورت لوله درآورده مثل قدیما که با خمیر بازی مار درست میکردیم و ۲ تا برش مساوی جدا میکنیم برای پای آقا گاوه نه ببخشید خانم گاوه حالا خوتون بعدا متوجه میشین چرا خانم


کیک گاوی

بعد مثل شکل بالا با نوک چاقو براش سم درست کنین …


کیک گاوی

و باز هم از این لکه با مزه ها بهش بچسبونین….


کیک گاوی

حالا میرسیم به دست خانم گاوه ها که فکر نمی کنم احتیاج به توضیح باشه


کیک گاوی

 

کیک گاوی

 


می رسیم به کله سرکار خانم گاو


کیک گاوی

 


و پوزه مبارک ایشان از رنگ رزد استفاده کنین


کیک گاوی 

 

کیک گاوی

کمی بهش آب بزنین و به کمک انگست شصت بچسبونین به جای مربوطه


کیک گاوی

با یه ابزاری مثل شکل بالا دو تا سوراخ ایجاد کنید برای نفس کشیدن…آخیییییییی داشتم خفه میشدم. کسانی که گل سازی کار میکنند از این ابزار ها تو بساطشون زیاد پیدا می شه.اگه ندارین با ته خودکار بیک هم میتونین مجاری تنفسی رو باز کنین


کیک گاوی

بعد با نوک چاقو لبخند رو بر لبانش جاری کنین

و حالا نوبت می رسه به گوش


 

کیک گاوی

دو رنگ متفاوت انتخاب کنین .. ترجیحا هماهنگ با رنگهای قبلی یکی بزرگتر  و اون یکی یه کم کوچکتر


کیک گاوی

۲ تا تیکه رو رو هم بگذارین و با انگشت شصت فشار بدین


کیک گاوی

با چاقو از وسط نصف کنین


کیک گاوی

و مطابق شکل با دو انگشت گوشه اش رو لوله کنین


کیک گاوی

بعد ۲ تا سوراخ قسمت گوشهای گاوتون ایجاد کنین و با قلمو و آب گوشها رو بچسبونین


کیک گاوی

این هم از موهاش ….


کیک گاوی

و چشماش


کیک گاوی

و قسمتی که بهتون گفتم نشون میده گاومون شیرده هستشکیک گاوی

کیک گاوی

 


این هم از دمش


کیک گاوی

 


با رنگ خوراکی سم خانم گاوه  رو رنگ بفرمائید


کیک گاوی

این هم از کیک گاوی ما. روز خوش

P.S این هم یه نمونه دیگه از کیک گاوی (عرررووووووووسیه)


کیک گاوی

تبلیغات