لاچین سیر

املاک ویترین

دستگاهی برای تبدیل کاغذ باطله به مداددستگاهی برای تبدیل کاغذ باطله به مداد

مجموعه : دانش و فناوری
دستگاهی برای تبدیل کاغذ باطله به مداددستگاهی برای تبدیل کاغذ باطله به مداد
دستگاهی برای تبدیل کاغذ باطله به مداد، طرحی برای حفاظت از جنگل
 

بسیاری بر این عقیده اند که از زمانی که خط اختراع شد و انسان توانست آثار خود را مکتوب کند توانست فرهنگ خود را جاودانه کند و آن را اشاعه دهد . کاغذ و اختراع آن تاثیر شگرفی در انتقال فرهنگ و تمدن انسان ها داشت و امروزه هم با وجود وسایل نوظهور مانند محتوای دیجیتالی و Paperless  کماکان کاغذ جایگاه خود را حفظ کرده و این شاید معضلی باشد بای محیط زیست انسان . چون برای تولید کاغذ و مداد درختان زیادی باید بریده شوند و این تهدیدی است برای جنگل ها و مایه نگرانی دوستداران محیط زیست . و امروزه راه کارهای زیادی برای استفاده مجدد از منابع موجود ارایه می شود تا شاید بتوان به کمک این راه کارها تا حدودی از مصرف بی رویه منابع محدود کنونی جلوگیری شود.

به تازگی  دستگاهی بنا بر ایده جالبی ابداع شده که می تواند کاغذ های باطله را به مداد تبدیل کند این طرح که جایزه طراحی از شرکت   Liteon را برده و شاید روزگاری توسط این شرکت اجرایی شود به سهولت کاغذ های وارده به دستگاه را بعنوان مواد خام خود بصورت بدنه یک مداد تبدیل می کند البته شاید این سوال پیش بیاید که مگر یک نفر چند مداد در سال استفاده میکند که ارزش آن را داشته باشد یک دستگاه از این را تهیه کند اما این دستگاه از دو منظر قابل بررسی است . اول اینکه درختان بیشتری برای ساخت مداد قطع نخواهد شد و دوم اینکه برای شرکت ها و اداراتی که استفاده بیشتری دارند شاید توجیه اقتصادی داشته باشد . در زیر تصاویری از این دستگاه ابداعی را می توانید مشاهده کنید که در نوع خود یک ایده جالب توجه است .

دستگاهی برای تبدیل کاغذ باطله به مداددستگاهی برای تبدیل کاغذ باطله به مداد

دستگاهی برای تبدیل کاغذ باطله به مداددستگاهی برای تبدیل کاغذ باطله به مداد

دستگاهی برای تبدیل کاغذ باطله به مداددستگاهی برای تبدیل کاغذ باطله به مداد

دستگاهی برای تبدیل کاغذ باطله به مداددستگاهی برای تبدیل کاغذ باطله به مداد

 

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

loading...
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي