لاچین سیر

جریانی جالبی که برای یک بازیگر زن پیش آمد + عکس

مجموعه : مجله خبری
جریانی جالبی که برای یک بازیگر زن پیش آمد + عکس


به گزارش «فردا»، این بازیگر مصری تاکید کرد: در کارهای هنری ام رضای خداوند و رسولش را در نظر نگرفته بودم.
وی ادامه داده است:همه پولی که در آن زمان و از راه بازیگری بدست آورده ام حرام است. اعتراف به خطا عیب نیست، چیزی که بر باطل بنا شده باشد خودش هم باطل است. بنابر این همه اموالی که از کارهای به اصطلاح هنری خود که خارج از چارچوب قواعد مذهبی و شرعی بدست آورده ام حرام است چرا که اساسا بازی کردن من در این صحنه ها و این اعمال خارج از چارچوبی بوده که خداوند برای بندگانش معین کرده است.

جریانی جالبی که برای یک بازیگر زن پیش آمد + عکس

او میگوید”از آنجا که او نتوانست مرا با حجاب بپذیرد و من هم نمیتوانستم حجاب را کنار بگذارم نتوانستیم به توافق برسیم. بنابر این از هم جداشدیم. نمیدانم چرا مردم نمیخواهند بپذیرند که گذشته من اشتباه بوده است؟حجاب در زندگی من نقطه عطفی بود. من لذت عبادت و تقرب به خداوند را بدست آورده ام .

جریانی جالبی که برای یک بازیگر زن پیش آمد + عکس

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز