لاچین سیر

املاک ویترین

چـرا زنـان بـاید در نماز بدن خود را بپوشانند

مجموعه : دینی


چـرا زنـان بـاید در نماز بدن خود را بپوشانند , در صورتى كه خداوند از آشكار ونهان هر موجودى آگاه است ؟

پاسخ:

شـكـى نیست كه خداوند از همه چیز در همه حال با خبر است و پوشیده و پنهان براى اومفهومى نـدارد , بـا بـنـدگـان خـود نیز نامحرم نیست , ولى انسان در حال عبادت خود رادر حضور خدا مى بیند و با او سخن مى گوید و به راز و نیاز با او برمى خیزد , درچنین حالى باید مناسبترین لباس را در حـضـور او بپوشد و روشن است كه مناسبترین لباس براى زن همان لباس كامل است – یعنى لباسى كه نشانه عفت و پاكدامنى اوست وبهترین حالات او را منعكس مى سازد – تنها چنین لباسى شایسته حال عبادت مى باشد . حـتـى در مـورد مـردان نـه تنها با بدن عریان نماز خواندن باطل و دور از روح خضوع واحترام به ساحت مقدس پروردگار است , بلكه بهتر این است كه علاوه بر پوشش مقدارواجب , با لباسى نماز بخواند كه نشانه نهایت احترام باشد , مثلا تنها با لباس زیر نماز خواندن خوب نیست و شایسته است علاوه بر لباس زیر , لباس رو را هم بپوشند .
www.eporsesh.com

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي