لاچین سیر

املاک ویترین

داروهای معالج زخم و سوختگی

مجموعه : پزشکی و سلامت

نسخه شماره 1- دارو جهت درمان سوختگی با آتش
 

دارو : برگ خشک شده درخت چنار ( Plantanus orientalis)
طرز تهیه و استعمال : برگها را سائیده و روی موضع پاشیده شود .
توجه : این دارو به طور کلی جهت خشک كردن زخمها مورد استفاده قرار می گیرد .
*******

نسخه شماره 2- دارو جهت درمان سوختگی با آتش
 

دارو : میوه نارس زیتون ( Olea euroepea)
طرز تهیه و استعمال : میوه ها را له كرده به صورت ضماد در موضع استعمال کنید .
*******

نسخه شماره 3- دارو جهت درمان سوختگی با آتش
 

دارو : روغن کنجد ( Sesamum indicum)
روش و مقدار مصرف : روغن کنجد را بلافاصله بعد از سوختگی به محل سوختگی بمالید .
*******

نسخه شماره 4- دارو جهت درمان سوختگیها و زخمها
 

دارو : سرشاخه ها گلدار یا برگ گیاه علف چای (هوفاریقون ) (Hypericum perforatum)
طرز تهیه و استعمال : به صورت پماد در موضع استعمال شود .
*******

نسخه شماره 5- دارو جهت درمان سوختگی با آتش و زخمهای بزرگ
 

دارو : برگ تازه لبلاب ( عشقه ) ( Hedra helix )
طرز تهیه و استعمال : به صورت پماد در موضع استعمال شود .
*******

نسخه شماره 6- دارو معالج سوختگیها با آتش
 

دارو : روغن تخم کتان (Linum usitatissimum)
روش استعمال : در موضع استعمال شود .
*******

نسخه شماره 7- دارو معالج زخمها بویژه زخمهای دیر علاج و زخمهای عمیق
 

دارو : اسانس بابونه اصلی ( Matricaria chamomilla)
روش استعمال : در موضع مالیده شود .
توجه : این دارو هم چنین جهت معالجه زخمهای بیخ ران و سوختگیها نیز استعمال می شود .
*******

نسخه شماره 8- دارو جهت رفع آماس و التیام زخمها
 

دارو : برگ یا ریشه یا تمام گیاه گل خطمی ( Althaea officinalis)
طرز تهیه و استعمال : به صورت ضماد در موضع استعمال کنید .
*******

نسخه شماره 9- داروی آرام کننده و خنک کننده پوست سوخته در اثر آتش یا آفتاب زدگی
 

دارو : روغن زیتون ( Olea europea)
طرز تهیه و استعمال : در موضع سوختگی یا آفتاب زدگی مالیده شود .
توجه : این دارو علاوه بر این در مورد مارگزیدگی و گزش حشرات و همچنین درمان استسقا و آب آوردن نسوج به صورت موضعی مورد استعمال قرار می گیرد .
*******

نسخه شماره 10-
 

دارو : برگ یا ریشه یا تمام گیاه پنیرک ( Malva silvestris)
مقدار استعمال : 30 تا 50 گرم
طرز تهیه و استعمال : به صورت جوشانده در یک لیتر آب تهیه و سپس جهت شستشوی زخمها استعمال کنید .
*******

نسخه شماره 11- دارو جهت معالجه زخمها و بریدگیها
 

دارو : تنتور ریزوم یا تمام گیاه همیشه بهار کوهی ( تنباکوی کوهی ) ( Arnica montana)
طرز تهیه و استعمال : تنتور را با آب به نسبت 1 به 2 یا 1 به 3 رقیق كرده و سپس جهت شستشوی زخمها و بریدگیها استعمال شود .
*******

نسخه شماره 12- دارو ی التیام دهنده و معالج زخمها
 

دارو : تنور گل همیشه بهار ( Calendula officinalis)
طرز تهیه و استعمال : با مقداری آب مقطر رقیق كرده و زخم را با آن شستشو کنید .
نكته خیلی مهم : ذكرمورد استعمال داروهای گیاهی تنها بر اساس وظیفه اطلاع رسانی این سایت می باشد و به هیچ عنوان به معنای تجویز نسخه ی درمانی نمی باشد .

نسخه شماره 13- دارو جهت معالجه سوختگیهای ساده
 

دارو : پیاز ( Allium cepa)
طرز تهیه و استعمال : پیاز را له كرده روی موضع قرار دهید .
*******

نسخه شماره 14- دارو ی معالج زخمها
 

دارو : گل گیاه شاه بلوط هندی ( Aesculus hipocastanum)
مقدار استعمال : 20 گرم
طرز تهیه و استعمال : به صورت دم كرده در یک لیتر آب تهیه و جهت شستشوی زخمها استعمال شود .
*******

نسخه شماره 15- دارو ی التیام دهنده زخمها
 

دارو : قسمت گوشتدار میوه گردو ( پوسته خارجی ) (Juglans regia)
مقدار استعمال : 50 گرم
طرز تهیه و استعمال : به صورت جوشانده در یک لیتر آب تهیه و جهت شستشوی زخمها استعمال کنید .
*******

نسخه شماره 16- دارو ی معالج زخمها
 

دارو : تخم شنبلیله ( Trigonella foenum-graecum)
طرز تهیه و استعمال : به صورت جوشانده تهیه و جهت شستشوی زخمها استعمال کنید .
*******

نسخه شماره 17- دارو ی جهت درمان زخمها
 

دارو : برگ دردوست (عشقه ) ( Hedra helix)
مقدار استعمال : 15 گرم
طرز تهیه : به صورت دم كرده در یک لیتر آب و جهت شستشوی زخمها استعمال کنید .
*******

نسخه شماره 18- دارو ی معالج زخمهای دیر جوش
 

دارو : ریشه زنبق ( Iris florentia)
طرز تهیه و استعمال : ریشه های تمیز را به صورت پودر درآورده و سپس روی زخمها بپاشید .
*******

نسخه شماره 19- دارو ی معالج زخمها
 

دارو : گل گیاه علف ماهور ( Verbascum thapsus)
طرز تهیه و استعمال : به صورت دم كرده تهیه و جهت شستشوی زخمها توصیه نموده اند .
*******

نسخه شماره 20- داروی ضد عفونی کننده و التیام دهنده زخمها
 

دارو : برگ گیاه زبان گنجشک ( Fraxinus excelsior)
مقدار استعمال : 3 تا 5 گرم
طرز تهیه و استعمال : به صورت ضماد تهیه و استعمال کنید .
*******

نسخه شماره21- داروی ضد عفونی کننده و التیام دهنده زخمها
 

دارو : برگ گیاه پده ( Populus euphratica)
مقدار استعمال : 3 تا 5 گرم
طرز تهیه و استعمال : به صورت ضماد یا آب شستشو تهیه و استعمال کنید.
نكته خیلی مهم : ذكر مورد استعمال داروهای گیاهی تنها بر اساس وظیفه اطلاع رسانی این سایت می باشد و به هیچ عنوان به معنای تجویز نسخه ی درمانی نمی باشد .
منبع:www.irteb.ir
loading...
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي