لاچین سیر

چرا هنگام اشک دروغین می گوییم « اشکِ تمساح » ؟!

مجموعه : علمی

هنگامی که کسی به دروغ بر پیشامدی می گرید و اندوه ناراستین آشکار می سازد این زبانزد را به کار می بریم. ولی داستان چیست ؟ و چرا می گوییم : « اشکِ تمساح» ؟

داستان این است که : تمساح  شکار خود را نمی جَود بلکه آن را  قورت می دهد  و پیش می آید که شکار نگون بختی که بلعیده شده است غده های اشکریز تمساح را که برای شست و شوی چشم اوست در هنگام بلعیده شدن فشار می دهد و چشم تمساح اشک می ریزد و به نظر می رسد که تمساح بر شکار خود می گرید  . این در میان مردم زبانزد ( ضرب المثل ) شده است چون کُشنده و گرینده بر کُشته یکی است و آن تمساح است .  

 

لماذا نسمی الذی یبكی نفاقا دموع التماسیح؟

لا تَمضَغ التماسیح فَــریستَها بل تَـبتَلّـعُـها. و یحدُث أثناءَ ابتلاع الفَریسة المسکینة  أن تَضغَط الفریسة المبتلعة على الغُدَد المسؤولة عَن غُسل عُیون التمساح – و هی غدد الدُموع – فَتَسیل و یَبدو للناظر أنَّ التمساح یبكی علی الفَریسة . و ضرب المثل بینَ الناس لأنّ القاتل والباكی على القتیل واحد و هو التمساح!

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز