خواص جادویی ” باقالا ” از زبان ائمه (ع)

مجموعه : تغذیه مناسب
خواص جادویی ” باقالا ” از زبان ائمه (ع)
پیامبر خدا(ص): خوراک عیسی(ع)، تا آن هنگام که به آسمان برده شد، باقلا بود. عیسی(ع)، تا هنگامی که به آسمان برده شد، هرگز چیزی را که آتش آن را دیگرگون کرده باشد، نخورد.

امام صادق(ع): باقلا، بیماری را می برد و در آن، بیماری ای نیست.

امام صادق(ع): باقلا، استخوان های ساق پا را استحکام می بخشد.

امام صادق(ع): خوردن باقلا، مغز استخوان های ساق پا را تراکم درونی می دهد، توان مغز را افزون می سازد و خون تازه تولید می کند.

خوردن باقلا با پوست

پیامبر خدا(ص): هر کس یک دانه باقلا را با پوست آن بخورد، خداوند به همان اندازه، بیماری را از درون او بیرون می برد.

امام صادق(ع): باقلا را با پوست بخورید؛ چرا که معده را پاک می کند.

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز