لاچین سیر

دانلود آهنگ جدید

لیزیک عینک

فروش خودرو

املاک ویترین

همه بدن من خوبم !!!

همه بدن من خوبم !!!

همانقدر که مسخره می کنیم احترام نمی گذاریم


همانقدر که اشتباه میکنیم تفکر نمیکنیم

 


همانقدر که عیب میبینیم برطرف نمی کنیم


همانقدر که از رونق می اندازیم رونق نمی بخشیم


همانقدر که کینه به دل می گیریم محبت نمی کنیم


همانقدر که حرف میزنیم عمل نمی کنیم


همانقدر که می گریانیم شاد نمیکنیم


همانقدر که ویران میکنیم آباد نمیکنیم


همانقدر که کهنه میکنیم تازگی نمی بخشیم


همانقدر که دور میشویم نزدیک نمی کنیم


همانقدر که آلوده میکنیم پاک نمیکنیم


همیشه دیگران مقصرند ما گناه نمیکنیم

 

Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي
ورزشي