لاچین سیر

مردی که 50 سال بدون گواهینامه رانندگی کرد + ( عکس )

مجموعه : مجله خبری
مردی که 50 سال بدون گواهینامه رانندگی کرد + ( عکس )

مردی که 50 سال بدون گواهینامه رانندگی کرد
یک پیرمرد هفتاد و سه ساله آلمانی پس از پنجاه سال رانندگی بدون گواهینامه به دام پلیس افتاد….

به نقل از خبرگزاری آلمان ، این راننده بدشانس زمانی شناسایی شد که یک خانم بیست و دوساله با خودروی خود به خودروی او کوبید.

پلیس اعلام کرد، پس از تصادف خودروی این خانم با خودروی این پیرمرد، خودروی راننده کهنسال به دو اتومبیل دیگر برخورد کرد تا در این حادثه یک زن هفتاد و دوساله که در کنار این پیرمرد نشسته بود، مصدوم شود.
این حادثه سبب شد تا راننده از این پیرمرد مدارک بخواهد و این درخواست سبب شود، تا این راننده پس از پنج دهه رانندگی بدون گواهینامه به دام بیفتد.

 
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد