لاچین سیر

جواهرات سلطنتی ایران + عکس (2)

مجموعه : تاریخ ایران
جواهرات سلطنتی ایران + عکس (2)

چند نمونه دیگر از جواهرات

 

جواهرات سلطنتی ایران + عکس (2)
تخت نادری

جواهرات سلطنتی ایران + عکس (2)
نیمتاج فاطمه پهلوی

جواهرات سلطنتی ایران + عکس (2)
تاج فرح پهلوی

جواهرات سلطنتی ایران + عکس (2)
نیمتاج فرح پهلوی

جواهرات سلطنتی ایران + عکس (2)
گردنبند فرح پهلوی

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد