تبلیغات

تبلیغات

تغییر پایه مالیاتی کارمندان کشور

مجموعه : مجله خبری
در 6 ماهه نخست امسال در حدود 8 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشتیم که فکر می کنم این رقم با احتساب مهرماه به بیش از 10 هزار میلیارد تومان رسیده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی از آغاز مذاکرات با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری درباره سیاستهای مالیاتی سال آینده خبر داد و اعلام کرد: درآمد مالیاتی کشور در هفت ماهه اول امسال از مرز 10 هزار میلیون تومان عبور کرده است.

تغییر پایه مالیاتی حقوق کارمندان

علی عسکری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در گفتگو با مهر درباره تغییر پایه مالیاتی حقوق کارمندان در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: من الان نمی توانم دقیقا بگویم که میزان تغییرات چقدر خواهد بود اما ما منتظریم تا بسته قیمتی یارانه ها اعلام شود و بر اساس آن و همچنین تاثیراتی که می گذارد، پایه مالیاتی حقوق کارمندان را تغییر دهیم.

10 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی

وی درباره درآمد مالیاتی کشور در سالجاری نیز اعلام کرد: در 6 ماهه نخست امسال در حدود 8 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشتیم که فکر می کنم این رقم با احتساب مهرماه به بیش از 10 هزار میلیارد تومان رسیده است.

آغاز مذاکرات با ریاست جمهوری درباره سیاست مالیاتی سال 90

عسگری در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور برای درآمد مالیاتی سال آینده (1390) چیست؟ گفت: ما در این رابطه دو جلسه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تشکیل دادیم و بر اساس سیاستهای فعلی کشور و همچنین سیاستهای آتی، قرار بر این شد که درآمدها را برآورد و پیشنهاد مالیاتی خود را اعلام کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در عین حال اظهارداشت: به دلیل اینکه در حال حاضر در مراحل اولیه کار هستیم و این موضوع احتیاج به محاسبات دقیقه آماری دارد، فعلا نمی توانم در این باره صحبت کنم؛ ولی امیدوارم به زودی در رابطه با پیشنهاد این سازمان برای درآمد مالیاتی سال 90 اطلاع رسانی کنیم.

 

تبلیغات