لاچین سیر

بعد از یک دعوا یا جر و بحث شما به چه چیز فکر می کنید؟

مجموعه : گوناگون
بعد از یک دعوا یا جر و بحث شما به چه چیز فکر می کنید؟
بعد از یک دعوا یا جر و بحث شما به چه چیز فکر می کنید؟

سبز= عذر خواهی|||| آبی = قبول کردن ضعف ها |||| نارنجی= پذیرفتن پیروزی |||| قرمز = فکر کردن به موارد هوشمندانه ای که باید می گفتم و نگفته ام

 
 
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد