a

خطرناك ترین دامنه اینترنتی را بشناسید

مجموعه : مجله خبری
دامنه های .VN ویتنام در سال 2009 از نظر ناامن بودن در رتبه 39 بودند. اما حال 58 درصد از سایت های منتهی به این دامنه نا امن هستند. در مقابل سایت های سنگاپوری كه سال گذشته رتبه دهم را از نظر پرخطر بودن در اختیار داشتند حال در رتبه 81 بوده و پیشرفت خوبی داشته‌اند.
فارس: بر اساس بررسی های موسسه امنیتی مك آفی دامنه .com از بیشترین ترافیك اینترنتی برخوردار است و به همین علت پرخطرترین دامنه اینترنتی در جهان محسوب می شود.

به گزارش تك وب، در گزارش جدید مك آفی كه این هفته منتشر شده اعلام شده كه 56 درصد از پرخطرترین دامنه های اینترنتی جهان به .com ختم می شوند.

در بررسی های كشوری نیز مشخص شده دامنه هایی كه به دامنه كشوری ویتنام ختم می شوند از همه دامنه های كشوری پرخطرتر هستند و بعد از این كشور كامرون، ارمنستان و روسیه قرار گرفته اند.
این گزارش نشان می دهد كه جنایتكاران آنلاین چگونه به سرعت تاكتیك های خود را عوض كرده و تلاش می كنند قربانیان جدید و غیرمتعارفی انتخاب كنند تا كارشناسان و نرم افزارهای امنیتی را گیج كنند. نكته جالب آنكه دامنه كشوری ویتنام یا .VN تا پیش از این دامنه امنی تلقی می شد ‌اما از یك سال قبل هكرها تلاش كردند با سوءاستفاده از این تصور، سایت های آلوده به انواع كرم و بدافزار طراحی كرده یا سایت های متنهی به این دامنه را به كدهای مخرب خود آلوده كنند تا بتوانند كاربران وب را قربانی كنند.

دامنه های .VN ویتنام در سال 2009 از نظر ناامن بودن در رتبه 39 بودند. اما حال 58 درصد از سایت های منتهی به این دامنه نا امن هستند. در مقابل سایت های سنگاپوری كه سال گذشته رتبه دهم را از نظر پرخطر بودن در اختیار داشتند حال در رتبه 81 بوده و پیشرفت خوبی داشته‌اند.
سایت های ژاپنی از نظر امنیت در بهترین وضعیت هستند و كاتالان، گروزنی، كرواسی و ایرلند در رتبه های بعدی هستند.