لاچین سیر

تصاویری از کشته شدن پلنگ نر بالغ در تربت جام بالای یک دکل برق فشار قوی !!!

مجموعه : گالری عکس روز
تصاویری از کشته شدن پلنگ نر بالغ در تربت جام بالای یک دکل برق فشار قوی !!!
لاشه یک پلنگ نر بالغ، دو روز قبل بر بالای یک دکل برق فشار قوی پیدا شد.

محیط بانان پس از پایین آوردن لاشه متوجه شدند که پلنگ به ضرب چهار گلوله کشته شده است.

تحقیقات درباره عاملان شلیک این گلوله‌ها ادامه دارد.


تصاویری از کشته شدن پلنگ نر بالغ در تربت جام بالای یک دکل برق فشار قوی !!!


تصاویری از کشته شدن پلنگ نر بالغ در تربت جام بالای یک دکل برق فشار قوی !!!


تصاویری از کشته شدن پلنگ نر بالغ در تربت جام بالای یک دکل برق فشار قوی !!!


تصاویری از کشته شدن پلنگ نر بالغ در تربت جام بالای یک دکل برق فشار قوی !!!

با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد