تبلیغات

تبلیغات

سكه‌های یك‌گرمی به زودی به بازار می آید

سكه‌های یك‌گرمی به زودی به بازار می آید
 

وزن این سكه‌ها 1.01 گرم و قطر تقریبی 13.3 میلی‌متر است. عیار سکه گرمی نیز همانند سایر سکه‌های بهار آزادی رایج در بازار 900 در هزار است….  

 
 
 
 دبیركل بانك مركزی از ورود سكه‌های یك‌گرمی بانك مركزی به بازار تا حدود دو ماه دیگر خبر داد و تاخیر در ورود‌ آن‌ها را به دلیل وجود تعداد كافی و جلوگیری از ایجاد بازار سیاه عنوان كرد.

سیدمحمود احمدی در گفت‌وگو با ایسنا درباره ورود سكه‌های گرمی به بازار اظهار كرد: ضرابخانه بانك مركزی در حال حاضر مشغول ضرب سكه‌های گرمی است. ما می‌خواهیم تیراژ این سكه‌ها به حدی برسد كه وقتی به بازار آمد به حد كافی وجود داشته باشد و بازار سیاه و رانت برای آن ایجاد نشود.

وی گفت: در حال حاضر مشغول ذخیره‌سازی این سكه‌ها هستیم و زمانی كه تعداد آن افزایش یافت، این سكه‌ها را به بازار خواهیم ریخت.

او درباره زمان حدودی ورود این سكه‌ها به بازار گفت: فكر می‌كنم این كار در دو ماه آینده انجام شود. ما قصد داریم ابتدا یك میلیون قطعه تولید كنیم و تا كنون حدود 200 هزار قطعه ضرب شده است.

 

سكه‌های یك‌گرمی به زودی به بازار می آید

 

به گفته او قیمت این سكه‌ها هم با توجه به شرایط روز و قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود. وزن این سكه‌ها 1.01 گرم و قطر تقریبی 13.3 میلی‌متر است. عیار سکه گرمی نیز همانند سایر سکه‌های بهار آزادی رایج در بازار 900 در هزار است. این سكه‌ها با بسته‌بندی امنیتی مناسب و بدون ثبت سال ضرب به بازار خواهند آمد.

پیش از این قرار بود تعداد محدودی سكه گرمی در مهرماه از سوی بانك كارگشایی عرضه شود.

در بسته‌بندی این سکه، کاغذ امنیتی با شش مشخصه قرار گرفته است؛ یک مورد دیگر امنیتی در بسته‌بندی سکه‌های گرمی، شماره سریالی است که به عنوان شناسنامه تولید سکه‌ها که روز و زمان تولید آن درج می‌شود. مرکب چاپ سریال نیز فلورسنتی است که زیر لامپ uv تبدیل به رنگ نارنجی می‌شود.

تبلیغات