چند نکته برای غلبه بر خشم

چند نکته برای غلبه بر خشم

1-خود را دوست داشته باشید تا هرگز گرفتار خشم‌های مخرب نخواهید شد.
    2 –
خود را از شر توقعاتی كه از دیگران دارید نجات دهید.
    3 –
رفتارهای خشم برانگیز را بررسی كنید و راهی صحیح برای ابراز احساسات خود بیابید.
    4 –
در هنگام عصبانیت سعی كنید پیش كسی بروید كه برای او احترام خاصی قایل هستید و او را دوست دارید.
    5 –
لحظات عصبانیت خود را با قید زمان و مكان و واقعه‌ای كه باعث عصبانیت شما شده یادداشت كنید.
    6 –
از شخصی كه دوستش دارید بخواهید تا هنگام عصبانیت‌، به شما با گفتار یا اشاره‌های توافق شده‌، هشدار دهد.
    7 –
پس از بروز خشم اعلام كنید كه خطا كرده‌اید.
    8 –
یاد بگیرید كه اگر چیزی را دوست ندارید. اما از آن عصبانی هم نشوید.
    9 –
یاد بگیرید كه هر كس حق دارد چیزی باشد كه خودش انتخاب كرده‌.
    10 –
ادای عصبانیت را در آورید.
    11 –
عصبانیت خود را به تعویق اندازید.
    12 –
در لحظه خشم‌، از افكار خود آگاهی پیدا كنید.
    13 –
شوخ طبعی را در خود پرورش دهید.
    14 –
زمان حال خود را با خشم و عصبانیت به هدر ندهید.
    15 –
زندگی را سخت نگیرید.
    16 –
خود را ارزشمند بدانید و اجازه ندهید دیگران اختیار شما را در دست بگیرند.
    17 –
یاد بگیرید تا اعمال و عقاید دیگران شما را پریشان و آشفته نسازد.
    18 –
به خاطر داشته باشید كه دیگران حق دارند با آن چه دلخواه شماست همراه نباشند.
    19 –
به یاد داشته باشید كه دیگران نمی‌توانند همیشه به میل شما رفتار كنند.
    20 –
اگر فكر می‌كنید كه با بلندتر كردن صدایتان طرف مقابل ساكت می‌شود. بیاموزید تا احساس خود را به او نشان دهید، اما كاری نكنید كه عصبانی شود.
    21 –
یاد بگیرید كه در برابر یأس و ناكامی به شكل تازه‌ای از خود واكنش نشان دهید.
    22 –
خشم خود را به نحوی كه آثار مخرب نداشته باشد، ابراز كنید.
    23 –
بیاموزید كه دنیا هرگز آن طور كه شما می‌خواهید، نخواهد بود.