لاچین سیر

یک سرباز ملی افغانستان ولی کاملا رومانتیک (+عکس)

یک سرباز ملی افغانستان ولی کاملا رومانتیک (+عکس)

عکس سرباز ارتش ملی افغانستان برای شرکت در یک جلسه آموزشی در کابل