لاچین سیر

دانلود آهنگ جدید

لیزیک عینک

بازی آنلاین

فروش خودرو

املاک ویترین

فروش خودرو

انتقام یک پسر به خاطر کشته شدن لاک پشتش !!

 

او وارد یکی از خانه های "فساد" اطراف آمستردام شد و گفت:

 

 

 

– من می خواهم با یکی از خانم ها سکس داشته باشم. پول هم دارم و تا به مقصودم نرسم از اینجا نمی روم.

 

 

 

گرداننده آنجا که همه به او "مامان" می گفتند و کاری با اخلاقیات و اینجور حرفها نداشت اندکی فکر کرد و گفت:

 

 

 

– باشه یکی از دخترها رو انتخاب کن

 

 

 

پسرک پرسید: هیچکدامشان بیماری مسری که ندارند؟

 

"مامان" گفت: نه ندارند   

 

 

 

 

 

پسرک که خیلی زبل بود گفت:

 

 

– تحقیق کردم و شنیدم همه آنهایی که با لیزا میخوابند بعدش باید یک آمپول بزنند. من هم لیزا را میخواهم 

 

 

 

 

 

اصرار پسرک و پول توی دستش باعث شد که "مامان" راضی بشه. در حالی که لاک پشت مرده را می کشید وارد اتاق لیزا شد . ده دقیقه بعد

 

 

 آمد بیرون و پول را به "مامان" داد و می خواست بیرون برود که "مامان" پرسید:

 

 

 

– چرا تو درست کسی که بیماری مسری آمیزشی دارد را انتخاب کردی؟

 

 

 

پسرک با بی میلی جواب داد:

 

 

 

– امروز عصر پدر و مادرم میروند رستوران و یک خانمی که کارش نگهداری بچه هاست و بهش کلفت میگیم میاد خونه ما تا من تنها نباشم.. این

 

 

 خانم امشب هم مثل همیشه حتما با من خواهد خوابید و کارهای بد با من خواهد کرد. در نتیجه این بیماری آمیزشی به او هم سرایت خواهد

 

 

کرد

 

 

 

بعدا که پدر و مادرم از رستوران برگشتند پدرم با ماشینش کلفت را به خونه اش میرسونه و طبق معمول تو راه ترتیب اونو خواهد داد و بیماری

 

 

 به پدرم سرایت خواهد کرد

 

 

 

وقتی برگشت آخر شب پدرم و مادرم با هم اختلاط خواهند کرد و در نتیجه مادرم هم مبتلا خواهد شد. فردا که پستچی میاد مثل همیشه

 

 

مادرم و پستچیه قاطی همدیگه میشن

 

 

قصد من مبتلا کردن این پستچی پست فطرت هست که با ماشینش روی لاک پشتم رفت و اونو کشت.

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

فروش خودرو

بازی پادشاه

Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي
ورزشي