تبلیغات

تبلیغات

همایش شیر خوارگان حسینی (قسمت دوم )

مجموعه : تصاویر مذهبی
همایش شیر خوارگان حسینی (قسمت دوم )

همایش شیرخوارگان حسینی به منظور گرامیداشت یاد و خاطره حضرت علی اصغر (ع)

بچه های کوچک، با دست ها و قلب هایی کوچک. همه آمده اند. کودکان آمده اند مادر علی اصغر(ع) را دلداری دهند و بگویند؛ اگر علی اصغر(ع) تشنه شهید شد، ما شیرخوارگان حسینی فدایی شما هستیم. به رسم هر سال، روز چهارم محرم، روز جهانی علی اصغر (ع)، گردهمایی شیرخوارگان حسینی در 1000 شهر و 30 کشور جهان برگزار می شود.

لباس های تن کودکان، نماد لباس حضرت علی اصغر (ع) است. سربند یا زهرا (س)، یا حسین (ع)، فدایی علی اصغر (ع) و .. بر سر بچه های شیرخوار خودنمایی می کند. از در ورودی مصلی، می شود جمعیت را بهتر دید. مردم پیاده به سمت صحن اصلی شبستان حرکت می کنند. بیشتر کودکان حتی نمی توانند راه بروند. 

معصومیت تنها چیزی است که در چهره آنها می توان دید. برخی مادران از دیدن این تعداد بچه شیرخوار شور خاصی پیدا کرده اند. خانمی که از شهریار برای همایش آمده می گوید: " اولین بار است که در این مراسم شرکت می کنم. این همه بچه کوچک، واقعا آدم را تحت تأثیر قرار می دهد. بچه ام را آورده ام تا حسینی بار بیاید. "

در قسمت ورودی گهواره ای به یاد گهواره علی اصغر قرار دارد و بسیاری از مادرها به همراه فرزندان خود کنار این گهواره نمادین، عکس می گیرند. البته خیلی از حاضرین با دیدن این نماد، اشک در چشمانشان حلقه می زند.

روز جهانی علی اصغر‌(ع)، روزی برای تمام تاریخ است. این کودک خردسال اباعبدا… (ع) کاری کرده که بعد از صد‌ها سال، هنوز قلب های شیعه داغ‌دار مظلومیتش است.


همایش شیر خوارگان حسینی (قسمت دوم )

 

همایش شیر خوارگان حسینی (قسمت دوم )

همایش شیر خوارگان حسینی (قسمت دوم )

همایش شیر خوارگان حسینی (قسمت دوم )

 

 

 

 

همایش شیر خوارگان حسینی (قسمت دوم )

همایش شیر خوارگان حسینی (قسمت دوم )

 

 

 

همایش شیر خوارگان حسینی (قسمت دوم )

همایش شیر خوارگان حسینی (قسمت دوم )

 

 

 

همایش شیر خوارگان حسینی (قسمت دوم )

 

همایش شیر خوارگان حسینی (قسمت دوم )

 

همایش شیر خوارگان حسینی (قسمت دوم )

 

 

همایش شیر خوارگان حسینی (قسمت دوم )

همایش شیر خوارگان حسینی (قسمت دوم )

 

همایش شیر خوارگان حسینی (قسمت دوم )

همایش شیر خوارگان حسینی (قسمت دوم )

 

 

همایش شیر خوارگان حسینی (قسمت دوم )

 

 

همایش شیر خوارگان حسینی (قسمت دوم )

 

 

 

 

 

 

 

همایش شیر خوارگان حسینی (قسمت دوم )

 

همایش شیر خوارگان حسینی (قسمت دوم )


تبلیغات