تبلیغات

تبلیغات

کشف کوچکترین آفتاب پرست دنیا در ماداگاسکار !+عکس

کشف کوچکترین آفتاب پرست دنیا در ماداگاسکار !+عکس

این آفتاب پرست به قدری کوچک است که عکاس آن را روی ناخن خود گذاشته و در تصویر از ناخن وی بزرگتر نیست.

کشف کوچکترین آفتاب پرست دنیا در ماداگاسکار !+عکس

تبلیغات