لاچین سیر

املاک ویترین

فروش خودرو

لیزیک عینک

این صندلی بر هیچ کس وفا نمیکنه

این صندلی بر هیچ کس وفا نمیکنه
کرسی که صدام حسین سالها با تکیه بر آن فرمان قتل عام مخالفان را صادر می کرد، تبدیل به صندلی برای عکس گرفتن امریکایی ها شده است…
 
 
 

این صندلی بر هیچ کس وفا نمیکنه

 

فروش خودرو

بازی پادشاه

Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي
ورزشي