قبرستان‌های متعلق به نبرد تروا کشف شد!!!

مجموعه : تاریخ ایران
قبرستان‌های متعلق به نبرد تروا کشف شد!!!

کاوش‌های باستان‌شناسان در یکی از شهرهای جنوبی بلغارستان منجر به کشف قبرستان‌هایی متعلق به دوره نبرد تروا شد.

به گزارش میراث آریا(Chtn)،‌ در یکی از قبرستان‌ها که بررسی‌های نهایی آن در حال انجام است، باستان‌شناسان موفق به کشف چهار مقبره متعلق به اواخر عصر برنز شدند که قدمت آنها به 1300 سال پیش از میلاد می‌رسید.

تحقیقات باستان‌شناسان در قبرستان دوم که به کشف هشت مقبره انجامید نشان داد که این منطقه از اکتشاف نخست قدیمی‌تر بوده و به حدود 2500 سال پیش از میلاد تعلق دارد.

قبرستان سوم نیز مه در حدود 100 تا 350 متری از قبرستان دیگر قرار داشته و گورستانی مشترک را تشکیل می داد،‌ به عقیده کارشناسان به مدت 1500 سال از اماکن مقدس منطقه به شمار می‌رفته است.

به گفته باستان‌شناسان اسکلت‌های موجود در تمامی قبرها به شکل جنین دفن شده بودند به همان شکلی که در ابتدا به دنیا می‌آمدند.

گفتنی است آثاری همچون چندین جام و کاسه سرامیکی نیز در این قبرستان‌ها کشف و شناسایی شد
__________________

a